ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม


article

University of Sunderland

The University of Sunderland ตั้งอยู่ใน เมือง Sunderland ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ มีนักศึกษากว่า 17,500 คน รวมนักเรียนต่างชาติจาก 70 ประเทศทั่วโลก มีชื่อเสียงในเรื่องเสียงในด้านภาษาอังกฤษ โดยนิตยสาร Times ในเดือนธันวาคม 2005 เป็น 1 ใน 31 มหาวิทยาลัยสหราชอาณาจักร ที่เปิดสอนในระดับปริญญาเอก มี 4 คณะวิชา รับผิดชอบในการเรียนการสอน การพัฒนาวิชาการ และการวิจัย การทำงานร่วมกันกับ พันธมิตรในธุรกิจและอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความสำคัญและ ผลการวิจัยที่ได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆในประเทศอังกฤษ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริการที่รับผิดชอบในหลากหลายกิจกรรม เช่น สวัสดิการ ,ที่พัก และทีมงานที่มีความรับผิดชอบ แบ่งออกเป็นสาขาวิชาต่าง ๆ
-  Arts Design Media สร้างสรรค์และศิลปะการออกแบบมนุษย์ศาสตร์ รวมหัวข้อวารสารศาสตร์
-  ธุรกิจ และ กฎหมาย บัญชี ธุรกิจ และการจัดการรวมวิชา กฎหมายและการท่องเที่ยว
-  การศึกษาและสังคม การศึกษาและรวมหัวข้อวัฒนธรรมและสังคม
-  วิทยาศาสตร์ Computing Engineering ,จิตวิทยาสิ่งแวดล้อม Pharmacy สุขภาพและกีฬา และการออกกำลังกาย, วิทยาศาสตร์English

article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
HeadlineCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  เรียนต่ออังกฤษ    ศึกษาต่อประเทศอเมริกา  เรียนต่ออเมริกา | SEO By Goalranks

          

39/17 ซอย สุขุมวิท31 (สวัสดี)   แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา   กทม   10110

โทร : 082-456-5662
อีเมล์ : studyeducation999@gmail.com
เว็บไซต์ : www.education999.com