ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม


article

University of New Haven

              ผู้นำในการศึกษาที่มีประสบการณ์   University of New Haven มีประสบการณ์ในการรับนักเรียนเข้าเรียนที่เป็นที่ยอมรับ มาตั้งแต่ในอดีตและทั่วทั้งประเทศ     University of New Haven ก่อตั้งในปีค.ศ. 1920  มหาวิทยาลัยให้การผสมผสานถึงศาสตร์ในการเรียนรู้และโลกแห่งความจริงแก่นักเรียน  ให้การฝึกอบรมในการประกอบอาชีพ   UNH คือมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ซึ่งวิทยาเขตหลักมีพื้นที่ 80 เอเคอร์     มหาวิทยาลัยรับสมัครนักเรียนมากกว่า 5200 คนซึ่งคิดเป็นนักเรียนปริญญาโท 1700 คนและนักเรียนปริญญาตรี 3500 คน  ซึ่ง 70 เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในบ้านพักของมหาวิทยาลัย    ที่นี่จัดให้มีปริญญาสาขาในระดับปริญญาตรีถึง 80 สาขา และมีมากกว่า 25 สาขาสำหรับปริญญาโทผ่านวิทยาลัย 5 แห่ง ซึ่งเป็นปริญญาในขอบข่ายการศึกษาเกี่ยวกับ การบริหารการกีฬา, โภชนาการ, วิทยาศาสตร์กฎหมาย, การบันทึกเพลงและเสียง, วิศวกรรม, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และยุติธรรมทางอาญา   UNH พัฒนาโปรแกรมการเรียนการสอนและหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการศึกษาและการฝึกฝนของผู้เรียน, หน่วยงานธุรกิจและภาครัฐ และหน่วยงานทางสังคม  ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ, ความสะดวกสบายและความยืดหยุ่น     นักเรียนที่ University of New Haven  จะได้เรียนหลักสูตรที่แตกต่างมากมาย

 

http://www.newhaven.edu/
America

article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  เรียนต่ออังกฤษ    ศึกษาต่อประเทศอเมริกา  เรียนต่ออเมริกา | SEO By Goalranks

          

39/17 ซอย สุขุมวิท31 (สวัสดี)   แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา   กทม   10110

โทร : 082-456-5662
อีเมล์ : studyeducation999@gmail.com
เว็บไซต์ : www.education999.com