ReadyPlanet.com
dot dot
bulletเว็บสำเร็จรูป
bulletจดโดเมนเนม


article

University of Northern Virginia

 

ในปีนี้ถือเป็นปีครบรอบสิบปีของ UNVA   ณ. เวลานี้ได้ก่อตั้งในฐานะมหาวิทยาลัยนานาชาติชั้นนำ    มหาวิทยาลัย

 

Northern Virginia จัดให้มีหลักสูตรการศึกษารูปแบอเมริกันที่ได้รับการรับรองแล้วที่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

โดยมีนักเรียนจากทั่วโลก   UNVA ตระหนักถึงความต้องการของนักเรียน  หลักสูตรการเรียนของเราสะท้อนถึงความต้องการของนายจ้างในสภาพแวดล้อมที่ธุรกิจมีความเป็นโลกาภิวัฒน์มากขึ้น   ตารางการเรียนการสอนของเราถูกออกแบบมาเพื่อปรับให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน   นอกจากนี้อาจารย์ของเรายังมีความรู้ทางด้านวิชาการสูงสุดและความรู้ในชีวิตจริง ในวิชาที่สอน
            เราเพิ่มที่ตั้งวิทยาเขตขึ้นมาอีกใน Annandale เพื่ออำนวยความสะดวกในการเติบโตของเรา     วิทยาเขตที่ Annandale  ตั้งอยู่บนถนนไฮเวย์ของ  Washington DC  พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นที่ตั้งที่สะดวกสบายมากกว่าเดิมมากสำหรับนักเรียนหลายๆคน   วิทยาเขตใหม่ทำให้เราสามารถให้บริการนักเรียนเพิ่มเติมได้และเพิ่มความรู้สึกของความเป็นสังคมในกลุ่มนักเรียน
            UNVA คือมหาวิทยาลัยในอเมริกาที่มีมุมมองระดับนานาชาติอย่างแท้จริง   คณาจารย์และนักเรียนของเรามาจากหลายประเทศทั่วโลก   ความหลากหลายของวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ประสบการณ์ในการศึกษาระดับนานาชาติอย่างแท้จริง และให้นักเรียนเตรียมตัวทำงานในโลกที่มีความเป็นสากลมากขึ้น
            การให้สิ่งตอบแทนแก่ผู้เรียนยังมองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า   เรามีทีมงานบริหารระดับสูงทีมใหม่ ที่มีความมุ่งหมายในการให้บริการที่เป็นเลิศแก่นักเรียนของเรา  เพราะคุณคือลูกค้าของเราและคุณคือเหตุผลที่มีเรา

            เราใช้ระบบบันทึกที่ได้รับการพัฒนาอย่างทันสมัย ซึ่งยอมให้นักเรียนสามารถเข้าสมัครออนไลน์ได้ในทันที  นักเรียนสามารถลงทะเบียนวิชาเรียน จ่ายค่าเรียน ได้รับเกรด รายงาน และจัดการกิจการด้านบริหารโดยส่วนใหญ่ด้วยการออนไลน์    ขั้นตอนการดำเนินงานของเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่นี้  เราจัดทำการวิจารณ์หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนและวิชาบังคับต่างๆ    เราตัดวิชาบังคับบางตัวที่ไม่มีความจำเป็นออกไป เราเพิ่มคลื่นความถี่วิทยุและซื้อระบบใหม่ดังนั้นประสบการออนไลน์ของคุณและรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากขึ้น  เราเพิ่มสัดส่วนของอาจารย์ผู้สอน ควบคู่ไปกับการเติบโตและการสร้างความทันสมัยของเรา  และเรามีความต่อเนื่องในหลักสูตรพื้นฐานต่างๆเช่นกัน

คณะครุศาสตร์ ให้ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (DEd) และปริญญาครุศาสตร์ มหาบัณฑิต (MEd)  โดยมีสาขาวิชาเอกที่แตกต่างกันให้แก่บัณฑิต

ในคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรการเรียนให้ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA) ,ปริญญาบริหารรัฐกิจมหาบัณฑิต(MPA), ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) โดยมีวิชาเอกมากมายเพื่อตอบสนองต่อ ความต้องการหลากหลายของนักเรียนและมีปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตเพื่อผู้บริหาร (EMBA) สำหรับผู้ที่จะเพิ่มความสามารถในการบริหาร และต้องการได้รับแนวคิดใหม่ๆ    UNVA ยังให้ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (BBA) โดยมีหลายสาขาวิชา มันประกอบไปด้วยการมุ่งเน้นที่สำคัญและเป็นปัจจุบัน

คณะเทคโนโลยี ให้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (DIT)  และ

ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (MS)  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศและปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ   คณะเทคโนโลยียังให้ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (BS) ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษาปริญญาตรี

คณะศิลปะศาสตร์  จัดให้มีหลักสูตรด้านการศึกษาและการเรียนภาษาอังกฤษ, หลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ และจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาทั่วไป มันยังประเมินผลนักเรียนในคณะทุกคนว่ามีความเหมาะสมในหลักสูตร ปริญญาตรี, ปริญญาโทและปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยหรือไม่ 

โปรดเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซด์ใหม่ของเราที่ www.unva.edu เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยของเรามากขึ้น คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ติดต่อสภานักศึกษาและสภาคณาจารย์ เป็นต้น
America

article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
article
articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  เรียนต่ออังกฤษ    ศึกษาต่อประเทศอเมริกา  เรียนต่ออเมริกา | SEO By Goalranks

          

39/17 ซอย สุขุมวิท31 (สวัสดี)   แขวงคลองเตยเหนือ   เขตวัฒนา   กทม   10110

โทร : 082-456-5662
อีเมล์ : studyeducation999@gmail.com
เว็บไซต์ : www.education999.com